ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Απο 5,4 €/μήνα 

για περισσότερες 

πληροφορίες επικοι-

νωνήστε με σύμβουλο μας φόρμα επικοινωνίας

   Σχεδιασμένο ειδικά για δανειολήπτες με δυνατότητα να προστεθούν ΔΩΡΕΑΝ όλες οι επιπλέον καλύψεις που ζητάει η τράπεζα σας.

 

    Για την προσφορά με κωδικό HOME LOAN για πρόγραμμα με κόστος 119 ευρώ/έτος για πλήρη ασφάλιση ενυπόθηκης κατοικίας με τις καλύψεις όπως ακριβώς τις ζητάει η τράπεζα σας επικοινωνείτε στο τηλ. 697-2618695 μέχρι εξαντλήσεως δυνατότητας παροχής της προσφοράς.

 

 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε ακίνητο αξίας 100.000 και περιεχόμενο αξίας 5.000

 

Πίνακας Παροχών - Καλύψεων
α/α Κωδ. Είδος Κάλυψης

 

Κεφάλαιο

 

Απαλλαγή

 
1   HOME LOAN  
 
1.1   Πυρκαγιά - Πυρκαγιά από δάσος- Κεραυνός στο Κτίριο €100.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.2   Ζημιές από Καπνό στο Κτίριο €100.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.3   Εκρηξη Κτιρίου €100.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.4   Πακέτο Πολιτικών Ταραχών, Τρομοκρατικών
Στάσεων και Απεργιών,Κακόβουλης βλάβης
€100.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.5   Πρόσκρουση οχήματος Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά €100.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.6   Βραχυκύκλωμα €6.000,00 €100,00
 
1.7   Θραύση υαλοπινάκων του κτιρίου €1.500,00 €150,00
 
1.8   Έξοδα εναλλακτικής Μεταστέγασης €2.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.9   Αστ.Ευθυνη 3ων 2 €15.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.10   Αποκομιδή συντριμμάτων €5.175,00 ΑΝΕΥ
 
1.11   Εξοδα Αρχιτέκτονα μηχανικού
για την κατασκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου
€3.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.12   Πυρκαγιά - Πυρκαγιά από δάσος - Κεραυνός στο Περιεχόμενο €5.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.13   Ζημιές από Καπνό στο Περιεχόμενο €5.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.14   Εκρηξη €5.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.15   Πακέτο Πολιτικών Ταραχών, Τρομοκρατικών ενεργειών, Στάσεων και απεργιών και
Κακόβουλης βλάβης στο Περιεχόμενο
€5.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.16   Πρόσκρουση οχήματος -
Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά, στο Περιεχόμενο
€5.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.17   Μεταφερόμενα Αντικείμενα €1.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.18   Αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων €500,00 ΑΝΕΥ
 
1.19   Σεισμος, Φωτιά και Κλονισμός απο Σεισμό στο Κτίριο €100.000,00 €2.070,00
 
1.20   Σεισμος, Φωτιά και Κλονισμός από Σεισμό στο Περιεχόμενο €5.000,00 €100,00

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 

1.21

 

Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα στο Κτίριο

€100.000,00

10% της Ζημίας
με min €300,00
 

1.22

 

Ζημιές από Θραύση σωληνώσεων στο Κτίριο

€100.000,00

10% της Ζημίας
με min €300,00
 
1.23   Βανδαλισμός του κλέφτη στο Κτίριο €100.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.24   Καταβολή ενοικίων σε περίπτωση καταστροφής του κτιρίου από Πυρκαγιά €5.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.25   Καταβολή ενοικίων λόγω ζημιάς στο κτίριο
από Πυρκαιά, Καπνό, Εκρηξη, Πολ.Ταραχές
€5.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.26   Καταβολή ενοικίων λόγω ζημιάς στο κτίριο από
Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Θραύση σωληνώσεων
€5.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.27   Κάλυψη Θεμελίων Κτιρίου €10.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.28   Ζημιές από έκρηξη Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης €2.000,00 €300,00
 
1.29   Ζημιές Ηλιακού Θερμοσίφωνα €1.500,00 €300,00
 
1.30   Ευρεία έκρηξη €100.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.31   Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα στο Περιεχόμενο €10.000,00 10% της Ζημίας
με min €300,00
 
1.32   Ζημιές από Θραύση σωληνώσεων στο Περιεχόμενο €10.000,00 10% της Ζημίας
με min €300,00
 
1.33   Βανδαλισμός του κλέφτη στο Περιεχόμενο €10.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.34   Γενική Αστική Ευθύνη €30.000,00 €150,00
 
1.35   Ζημιές από Ευρεία Εκρηξη στο Περιεχόμενο €10.000,00 ΑΝΕΥ
 
1.36   Κλοπή μετά από διαρρήξη €10.000,00 10% της Ζημίας
με min €300,00
 
1.37   Καθίζηση & κατολίσθηση (ζημιές στο κτίριου) €100.000,00 €2.000,00
 
1.38   Καθίζηση & κατολίσθηση (ζημιές στο περιεχόμενο) €10.000,00 €2.000,00
UA-36287873-1